MIXED PEPPER / hvem er vi? / Pål André Numme

PAN_PS_02.gif

PÅL ANDRÉ NUMME

3D-design, illustrasjoner, animasjoner og interaktive løsninger 

 

Pål André blåser liv i produkter og ideer – gjennom illustrasjoner, animasjoner og interaktive løsninger i både 3D og 2D. 

Pål beskriver seg selv som en teknisk nerd, og det er nettopp kombinasjonen av teknisk forståelse og kreativitet som er et av hans fremste fortrinn.

Numme Media ble etablert i 2012, men Pål André besitter årtier med kompetanse og erfaring med ulike prosjekter innen ulike bransjer – som olje og gass, industri, reklame, arkitektur og eiendom. Han har også undervist i videoproduksjon og tegning.